::اطلاعات مهندسی نساجی برگرفته از کتاب مهندسی نساجی
 
برگرفته از کتاب اطلاعات مهندسی نساجی با کسب اجازه از گروه مهندسین نساجی امروز
 
خواص ، شناسایی و کاربرد الیاف پنبه

خواص

نوع الیاف

شناسایی

آپلند

استحکام (g/den)

خشک

9/4-3

سوزاندن

حالت

به سرعت می سوزد خارج از شعله هم به سوختن ادامه می دهد

مرطوب

4/6-3/3

درصد ازدیاد طول

خشک

7-3

مرطوب

11-7

بو

کاغذ سوخته

درصد بازگشت پذیری

(2%) 74

(5%)45

مدول یانگ (Kg/m3)

1300-900

خاکستر

نرم به رنگ خاکستری

چگالی (g/m3)

56/1-54/1

رطوبت تجاری

5/8 %

حلالیت

سود سوز آور 5 %

-

اثر اسیدها

با اسید رقیق گرم و اسید غلیظ سرد تجزیه می شود اما با اسیدهای رقیق سرد بی اثر است

اسید کلریدریک20 %

-

اسید سولفوریک70%

حل می شود

اسید فرمیک 80%

-

اثر قلیایی ها

با سود سوز آور متورم می شود ولی آسیبی نمی بیند

اسید استیک 100 %

-

استن 100%

-

اثر حلال های معمولی الکل ، اتر ، بنزن ، استن و بنزین

غیر قابل حل

تترا هیروفوران

-

دی متیل فرم آمید

-

حلال مخصوص

کوپر آلومینیوم

نئو کارمین W

آبی

اثر حرارت

بعد از 5 ساعت در 120 درجه سانتیگراد به رنگ زرد تبدیل می شود و در 150 درجه تجزیه می شود.

میکرو
سکوپی

سطح مقطع عرضی

لوبیایی

دایره ای (نوع مرسریزه شده)

درجه اتو پذیری

180-160 درجه سانتیگراد

کار برد

متقال ، چلوار ، چیت ، باتیس ، دبیت ، پویلین ، ململ ، جین ، وال ، حوله ، دستمال ، لباس های زیر ، لباس بچه ، لباس های تابستانی ، پیراهنی ، ملحفه ، تنظیف ، برزنت ، گاندی ، باند و گاز ، نخ تار و پود زیری و روی قالی دستباف و نخ تار فرش ماشینی ف طناب های کشتیراتی و نخ مرسریزه خیاطی

رنگ پذیری با رنگ ها

مستقیم ، راکتیو ، خمی ، محلول ، آزوئیک ، گوگردی ، پیگمنت، بازیک و کرومی

خواص ، شناسایی و کاربرد الیاف ساقه ای

خواص

نوع الیاف

شناسایی

کتان

استحکام (g/den)

خشک

6/3-6/5

سوزاندن

حالت

به سرعت می سوزد

خارج از شعله هم به سوختن ادامه می دهد

مرطوب

6/6-8/5

درصد ازدیاد طول

خشک

4/2-5/1

مرطوب

3/2-2

بو

کاغذ سوخته

درصد بازگشت پذیری

(1 %)84

مدول یانگ (Kg/m3)

3600-2000

خاکستر

نرم به رنگ خاکستری

چگالی (g/m3)

50/1

رطوبت تجاری

12 %

حلالیت

سود سوز آور 5 %

-

اثر اسیدها

با اسید نیتریک به رنگ زرد روشندر می آید و با اسید سولفوریک متورم می گردد و نسبت به پنبه خیلی سخت تر حل می شود.

اسید کلریدریک20 %

-

اسید سولفوریک70%

حل می شود

اسید فرمیک 80%

-

اثر قلیایی ها

با سود سوز آور متورم می شود ولی آسیبی نمی بیند

اسید استیک 100 %

-

استن 100%

-

اثر حلال های معمولی الکل ، اتر ، بنزن ، استن و بنزین

غیر قابل حل

تترا هیروفوران

-

دی متیل فرم آمید

-

حلال مخصوص

کوپر آمونیم

نئو کارمین W

آبی

اثر حرارت

بعد از 5 ساعت در 120 درجه سانتیگراد به رنگ زرد تبدیل می شود و در 150 درجه تجزیه می شود.

میکرو
سکوپی

سطح مقطع عرضی

چند ضلعی

درجه اتو پذیری

200-180 درجه سانتیگراد

کار برد

لباس های تابستانی ،رومیزی ، لباس های دریانوردان ، نخ های دوزندگی ، بند کفش ، نخ های صحافی ، طناب ، پارچه های تنظیف ، ملحفه ای ، پارچه چادر خیمه ، رومیزی ، حوله و رویه کفش کتانی ، کامپوزیت های پلیمری

رنگ پذیری با رنگ ها

مستقیم ، راکتیو ، خمی ، محلول ، آزوئیک ، گوگردی ، پیگمنت، بازیک و کرومی

خواص ، شناسایی و کاربرد الیاف پشم

خواص

نوع الیاف

شناسایی

مرینو

استحکام (g/den)

خشک

7/1-1

سوزاندن

حالت

به آرامی در حین ذوب شدن می سوزد و با دور شدن از شعله به سختی به سوختن خود ادامه می دهد و خاموش می شود.

مرطوب

6/1-8/0

درصد ازدیاد طول

خشک

35-25

مرطوب

50-25

بو

موی سوخته

درصد بازگشت پذیری

(2%)99

(20%)63

مدول یانگ (Kg/m3)

300-130

خاکستر

شکننده به رنگ سیاه که در بین انگشتان به آسانی پودر می شود.

چگالی (g/m3)

32/1

رطوبت تجاری

15%

حلالیت

سود سوز آور 5 %

حل می شود

اثر اسیدها

با اسید رقیق گرم تجزیه می شود

در برابر اسیدهای قوی و ضعیف تحت حرارت مقاوم می باشد.

اسید کلریدریک20 %

-

اسید سولفوریک70%

-

اسید فرمیک 80%

-

اثر قلیایی ها

با قلیایی قوی تجزیه می شود و در قلیایی ضعیف آسیب نمی بیند

اسید استیک 100 %

-

استن 100%

-

اثر حلال های معمولی الکل ، اتر ، بنزن ، استن و بنزین

غیر قابل حل

تترا هیروفوران

-

دی متیل فرم آمید

-

حلال مخصوص

هیپو کلریت سدیم

اسید کلریدریک 35%

نئو کارمین W

زرد

اثر حرارت

در 100 درجه سانتیگراد سفت میشود و در 130 درجه تجزیه می گردد و در 300 درجه به زغال تبدیل میشود

میکرو
سکوپی

سطح مقطع عرضی

دایره ای نامنظم و بعضاً بیضوی

درجه اتو پذیری

160- 140 درجه سانتیگراد

کار برد

لباس های گرم تابستانی مانند ژاکت ، کلاه ، شال ، دستکش ف جوراب ، کت و شلوار زنانه و مردانه ، دامن ، لباس های ضخیم مانند پالتو و ژاکت ، فلانل پشمی ، ماهوت ، پتو ، نخ خاب فرش دستباف ، پارچه های گانگا ، فاستونی هندیگو ، کارباردین ، کرپ فاستونی و توبید .

رنگ پذیری با رنگ ها

اسیدی ، کرومی ، متال کمپلکس 1 : 1 و 2 : 1 ، راکتیو ، گوگردی ، بازیک ، خمی ، خمی محلول ، پیگمنت و مستقیم

خواص ، شناسایی و کاربرد الیاف ابریشم

خواص

نوع الیاف

شناسایی

ابریشم اهلی

استحکام (g/den)

خشک

4-3

سوزاندن

حالت

آرامی در حین ذوب شدن می سوزد و با دور شدن از شعله به سختی به سوختن خود ادامه می دهد

مرطوب

8/2-1/2

درصد ازدیاد طول

خشک

25-15

مرطوب

33-37

بو

موی سوخته

درصد بازگشت پذیری

(8%) 55-45

مدول یانگ (Kg/m3)

1200-650

خاکستر

شکننده به رنگ سیاه که در بین انگشتان به آسانی پودر میشود.

چگالی (g/m3)

36/1

رطوبت تجاری

12%

حلالیت

سود سوز آور 5 %

حل می شود

اثر اسیدها

با اسید سولفوریک گرم تجزیه می شود . در برابر اسید ها مقاومت کمتری نسبت به پشم دارد

اسید کلریدریک20 %

-

اسید سولفوریک70%

حل می شود

اسید فرمیک 80%

-

اثر قلیایی ها

سرسین قابل حل است و همچنین یک بخشی از فیبروئین حل می شود

اسید استیک 100 %

-

استن 100%

-

اثر حلال های معمولی الکل ، اتر ، بنزن ، استن و بنزین

غیر قابل حل

تترا هیروفوران

-

دی متیل فرم آمید

-

حلال مخصوص

هیپوکلریت سدیم

اسید کلریدریک 35%

نئو کارمین W

زرد

اثر حرارت

در 235 درجه سانتیگراد

تجزیه میشود

میکرو
سکوپی

سطح مقطع عرضی

مثلثی

درجه اتو پذیری

130-110 درجه سانتیگراد

کار برد

لباس های گرم زمستانی زنانه ، نخ تار و خاب فرش دستباف ، در پارچه های شیفون ، شانتون ، حریر و کروات ، نخ جراحی ، لوازم آرایشی و بهداشت (پودر الیاف)

رنگ پذیری با رنگ ها

اسیدی ، کرومی ، متال کمپلکس 1:1 و 2: 1 ، راکتیو ، گوگردی ، بازیک ، خمی ، خمی محلول ، پیگمنت و مستقیم

برطرف کردن لکه های مختلف

لکه

شرایط

معرف

پنبه سفید و کتان

پنبه رنگی و کتان

پشم و ابریشم

پارچه های مصنوعی

چای ، قهوه و میوه

تازه

محلول پوراکس سدیم ، محلول پربرات

ریختن آب جوش

فرو کردن در آب گرم و رقیق کردن محلول بوراکس (2/1 قاشق چایخوری تا 2 فنجان آب )

مشابه پنله رنگی و کتان

فرو کردن در محلول گرم پربورات سدیم 0 1 قاشق چایخوری تا 500 میلی لیتر آب)

خشک

بوراکس ، گلیسیرین ، پراکسید هیدروژن

پاشیدن بوراکس بر روی لکه و ریختن آب جوش بر روی آن ، در صورت از بین نرفتن لکه باید کالا را در گلیسیرین غوطه ور کرد تا لکه کاملاً محو شود

مشابه لکه تازه : چنانچه لکه از بین نرفت باید کالا را در گلیسیرین غوطه ور کرد

فرو کردن در محلول بوراکس و عمل با پراکسید هیدروژن در صورت از بین نرفتن لکه

مشابه تازه حالت

خون

تازه

نمک و آمونیاک

غوطه وری در اب سرد و سپس شستشو با آمونیاک رقیق شده

مشابه پنبه سفید

عمل کردن با اسفنج و آب سرد

شستشو با آب سرد

خشک

نشاسته

فرو بردن در آب سرد و نمک تا زمان از بین رفتن لکه

مشابه پنبه سفید

مشابه پنبه سفید ؛ برای پارچه های غیر قابل شستشو می توان خمیر نشاسته بکار برد و زمان داد تا خشک شود. در صورت برطرف نشدن تکرار میگردد

شستشو با آب سرد

کره ، روغن ، کره آب شده ، لاک ، الکل

تازه

گچ فرانسوی

شستشو با آب داغ و صابون ، عمل با حلال گریس و شستشو با آب گرم و صابون

مشابه پنبه سفید

برای پارچه های قابل شستشو مشابه پنبه سفید و برای پارچه های غیر قابل شستشو عمل با جاذب گریس ، پاشیدن آن بر روی لکه و یک ساعت زمان دهی و پاک کردن پودر با پرس

مشابه پشم و ابریشم

کاری زردچوبه

تنها وقتی تازه است پاک میشود

صابون، آب ژاول ف پرمنگنات پتاسیم ، بیوسولفیت سدیم ، پربرات سدیم

شستشو با آب و صابون و سپس خشک کردن در نور خورشید ؛ در صورت برطرف نشدن لکه سفیدگری با اب ژاول

شستشو با صابون و خشک کردن در شستشو با صابون و خشک کردن در نور خورشید در صورت برطرف نشدن لکهعمل با محلول پرمنگنات پتاسیم 10 درصد و سپس محلول بی سولفیت سدیم 8 درصد

عمل کرد با صابون درعمل کردن با صابون بصورت برطرف نشدن لکه عمل پرمنگنات پتاسیم و آمونیاک به صورت یک در میان

شستشو با آب و صابون و شستشو با اب و صابون و سپس سفید گری با پربرات سدیم در صورت برطرف نشدن لکه

تخم مرغ

تازه

صابون و نمک

شستشو با آب سرد و سپس آب گرم و صابون

مشابه پنبه سفید

مشابه پنبه سفید

مشابه پنبه

خشک

بکارگیری نمک و ریختن آب گرم روی کالا

فرو بردن در محلول نمک تا زمان برطرف شدن لکه

مشابه پنبه رنگی

مشابه پنبه رنگی
 
محاسبات بخش کاردینگ

1-تولید عملی

یا

P : تولید عملی کارد(kg/h.r)

D: قطر کویلر یا غلطکهای کالندر (mm)

N: سرعت دورانی غلطکهای کویلر یا غلطکهای کالندر (r.p.m)

: راندمان (%)

Ktex : نمره فتیله

Nm : نمره فتیله در سیستم متریک

Lk: ثابت تولید

AW : دنده تعویض دافر

2- میزان عمل کاردینگ

Card : میزان عمل کاردینگ در هر سانتیمتر

NT: سرعت دورانی سیلندر (r.p.m)

VSP : سرعت سطحی غلطت تغذیه (Cm/min)

محاسبات چند لاکتی

1-تولید

P: تولید عملی ماشین چند لاکنی (kg/hr)

D: قطر غلطت جلوئی پائینی (mm)

N: سرعت دورانی غلطک جلوئی پائینی (r.p.m)

: راندمان (%)

2- قطر لوله کوپلر

D: قطر لوله کویلر

N: نمره بر حسب گرین

3-محاسبه نمره فتیله تولیدی

Nm : نمره فتیله خروجی

: نمره فتیله تغذیه شده

V: کشش

D: تعداد فتیله های تغذیه شده

P: ضایعات (%)

محاسبات چند لاکنی

1-تولید

P: تولید عملی ماشین چند لاکنی (kg/hr)

D: قطر غلطت جلوئی پائینی (mm)

N: سرعت دورانی غلطک جلوئی پائینی (r.p.m)

: راندمان (%)

2- قطر لوله کویلر

D: قطر لوله کویلر

N: نمره بر حسب گرین

3- محاسبه نمره فتیله تولیدی

Nm : نمره فتیله خروجی

: نمره فتیله تغذیه شده

V: کشش

D: تعداد فتیله های تغذیه شده

P: ضایعات (%)

محاسبه رینگ

1-تولید

P: تولید عملی (kg/hr)

N: سرعت دورانی دوک (r.p.m)

T: تاب در متر

Nm : نمره متر یک نخ

2- حرکت سازنده

جدید

قدیم

S1

S

دنده رچت

N1

N

نمره

3-دنده قابل تعویض کشش

جدید

قدیم

Nw1

NW

دنده قابل تعویض

N1

N

نمره تولید

نمره تغذیه

محاسبات ریسندگی چرخانه ای

P: تولید عملی (kg/hr)

N: سرعت دورانی روتور (r.p.m)

T: تاب در متر

N : نمره متر یک نخ

محاسبات حلقوی پودی

1-وزن پارچه

W=0/1.cpc.wcp.L.Tex

W: وزن پارچه

Cpc: تراکم رچ در سانتیمتر

L: طول حلقه (cm)

Dtex: نمره نخ

2- تولیدکردباف

P=10-6.d.G.L.n.tex.f.k.

P:تولید (kg/min)

D:قطر سیلندر

L:طول حلقه (cm)

N:سرعت دورانی سیلندر (r.pm)

Tex: نمره نخ

F:تعداد تغذیه کننده

K:پارامتر نوع بافت

: راندمان (%)

محاسبه بافندگی تاری پودی :

1-توان پود گذاری

P=n.L

P: توان پود گذاری (m/min)

N: مقدار ضربه (تعداد پود در دقیقه)

L: عرض مفید بافت (m)

2- تولید

P: تولید (m/hr)

N: تعداد عرض های بافت

N: تعداد پود در دقیقه (r.p.m)

T: تراکم پود (تعداد سرنخ در سانتیمتر)

: راندمان (%)

3- تراکم پودی

T: تراکم پود (تعداد پود در سانتیمتر)

N: تعداد پود در دقیقه (r.p.m)

A: میزان پیچش پارچه (cm)


محاسبه بافندگی حلقوی تاری

1-محاسبه تولید از طریق نخ مصرفی

P: تولید (m2/hr)

N: تعداد سیکل بافت در دقیقه (r.p.m)

L: عرض بافت (inch)

G: گیج سوزن (n.p.in)

Dtex: نمره نخ

Run-in : طول جاری

Cpc:تراکم رج در سانتیمتر

Wpc : تراکم ردیف در سانتیمتر

2- محاسبه تولید از طریق پارامترهای پارچه

P: تولید (m2/hr)

N: تعداد سیکل بافت در دقیقه (r.p.m)

L: عرض بافت (inch)

G: گیج سوزن (n.p.in)

Cpc:تراکم رج در سانتیمتر

Wpc : تراکم ردیف در سانتیمتر

: راندمان (%)

3- وزن پارچه

W : وزن پارچه

Cpc:تراکم رج در سانتیمتر

Wpc : تراکم ردیف در سانتیمتر

Dtex: نمره نخ

Run-in : طول جاری


تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به " بازرگانی کیانی |عرضه کننده مستقیم نخ جوت (نخ کنفی) و الیاف اکریلیک در ایران " بوده و استفاده از منابع آن با ذکر منبع بلامانع است.
Designed and powered by Aria +98 3622759391 www.GilaseAbi.net
©2012-2010- www.Kianitrading.com